CONEIA 2024 - XII Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

SOSTENIBILIDAD


El Palacio de Congresos Europa es un edificio sostenible, reconocido con varios premios y certificados; por ello el XII Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental es un evento certificado con el sello "Erronka Garbia" de IHOBE (Sociedad Pública de Gestión Ambiental - Gobierno Vasco).

Este sello tiene como objetivo reducir los impactos medioambientales negativos del evento. Así mismo, quienes asistiréis sois también parte de esta certificación, por lo que os invitamos a que seáis parte activa en este compromiso. Algunas recomendaciones:

  • Tráete tu propia botella de agua reutilizable: En el Palacio hay fuentes de agua abastecidas de la red municipal.
  • Desplázate en transporte público: El edificio se encuentra en una ubicación estratégica con paradas de autobús y de tranvía en la propia puerta, y es muy fácil el acceso a pie o en bici.
  • Comparte automóvil: Si no puedes evitar coger el coche, ¿puedes compartirlo?
  • Buena gestión de residuos: Es fundamental su separaci+on en origen. Utiliza las papeleras de manera adecuada.

 


Europa Biltzar Jauregia eraikin jasangarria da, eta haimbat sari eta ziurtagiri ditu; horregatik, “XII Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental” IHOBEren (Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa) Erronka Garbia zigiluarekin ziurtatutako ekitaldia izatea nahi dugu.
 
Zigilu honen helburua da ingurumen-inpaktu negatiboak murriztea. Era berean, bertaratuko zaretenak ziurtagiri honen parte ere bazarete, konpromiso honetan aktiboki parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Gomendio batzuk:
 
  • Erabili zure botila berrerabilgarria: Jauregian udal-sareko ur-iturriak daude.
  • Garraio publikoan mugitu: Eralkina kokapen estrategiko batean dago, autobus- eta tranbia-geltokiak ditu atean bertan, eta oso erraza da oinez edo bizikletaz etortzea..
  • Partekatu autoa: Autoa hartzea saihestu ezin baduzu, partekatu dezakezu?
  • Hondakinen kudeaketa on: funtsezkoa da jatorrian bereiztea. Erabili paperontziak modu egokian.